Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis

Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis

Sorry!
No Active
Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis
found
Check archived
Tenders of Morias Anonymi Etaireia Anaptyxiakos Organismos Topikis Aytodioikisis
Paints and Enamels
Greece
Greece-tripoli: Training Services

Closing Date

5 Jan 2023

Tender Amount

EUR 2.7 Million (USD 3 Million)
Greece
Greece-tripoli: Training Services

Closing Date

9 Jan 2023

Tender Amount

EUR 2.3 Million (USD 2.5 Million)
Greece
Greece-tripoli: Advertising And Marketing Services

Closing Date

18 Nov 2022

Tender Amount

EUR 1.1 Million (USD 1.2 Million)