Archived Tenders of Kantonalna Uprava Civilne Za Tite Unsko Sanskog Kantona

Archived Tenders of Kantonalna Uprava Civilne Za Tite Unsko Sanskog Kantona

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA TITE UNSKO SANSKOG KANTONA Tender

Bosnia and Herzegovina

Procurement Of Software For Geoinformation System

Opening Date

20 Sep 2022

Closing Date

27 Sep 2022

Tender Amount

NA

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA TITE UNSKO SANSKOG KANTONA Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Opreme Za Službu Za Zaštitu I Spašavanje Sa Visina

Opening Date

12 Jul 2022

Closing Date

29 Jul 2022

Tender Amount

NA

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA TITE UNSKO SANSKOG KANTONA Tender

Bosnia and Herzegovina

Procurement of tents and related equipment

Opening Date

27 Jul 2022

Closing Date

16 Aug 2022

Tender Amount

NA