Archived Tenders of Justice Academy

Archived Tenders of Justice Academy

Justice Academy - CROATIA Tender

Croatia

Usluge Pripreme I Provedbe Edukacija O Nepravnim Vještinama U Pravosudnom Sustavu U Okviru Projekta; Grupe- Usluge Pripreme I Provedbe Edukacije O Vještinama Za Polaznike Državne Škole Za Pravosudne Dužnosnike, Usluge Pripreme I Provedbe Edukacija O Vještinama Za Pravosudne Službenike, Usluge Pripreme I Provedbe Edukacije O Vještinama Za Vođenje I Buduće Voditelje Obrazovnih Aktivnosti, Usluge Pripreme I Provedbe Edukacije O Vještinama Za Mentore Vježbenike U Pravosudnim Tijelima I Mentore Polaznike Državne Škole Za Pravosudne Dužnosnike,

Opening Date

31 Aug 2022

Closing Date

27 Apr 2022

Tender Amount

HRK 855 (USD 113)