Tenders of House Of Social Assistance

Tenders of House Of Social Assistance

House of Social Assistance Tender

Poland

1/2023 Dostawa Na Whiteu I Mleka Oraz Mrożonek I Przetworów Warzywno - Owocnych Na Potrzeby Domu Pomocy Społecznu W Szarocinienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienien - - Owoctawny Na Whiteu Potrzeby Domu Potrzeby Domu Potrzeby Domu Pomocy

Opening Date

20 Jan 2023

Closing Date

30 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

House of Social Assistance Tender

Poland

The reporting of the Dostawa Mleka I am the Mlech of the House of Common Social Security

Opening Date

-

Closing Date

11 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download