Tenders of Hospitals In Belsko White

Tenders of Hospitals In Belsko White

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

O Zmianie Ogłoszenia "34/22 – Dostawa Odczynów Laboratoryjnych Wraz z Zerżawąanalyticaltorów" (in Polish)

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

"O Zmianie Ogłoszenia Wykonanie Usługi Przegląd Techniczne Aparatury Medynej I Zakładzeń"

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

"O Zmianie Ogłoszenia 36/22 – Dostawa Odzieży I Obuwia Roboowie dla Pracowników Hospital Wewójski W Bielsko-Biała Odzieży I odzieży I Obuwia Roboowie dla Pracowników Hospitalów Hospitalów Wojewójski W Bielsko-Białej-Białej-Białej-Białej-Białej -Białejęż I Obuwia Robowia Wuwia Wewóczyów Hospitalów Hospital"

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

"O Zmianie Ogłoszenia Dostawa Materiał I Sprzętu Do Sterylizacja Oraz Monitorowanie I Testowanie Stanu Higienna dla Centralny Sterylizatorniiniiatorniinia Oraz Monitorowanie I Testowanie Stanu Higienna dla Centralnej Sterylizatorniiniiniinianiiniinianiimizatorniniinia"

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

O Zmianie Ogłoszenia "34/22 – Dostawa Odczynów Laboratoryjnych Wraz z Zerżawąanalyticaltorów" (in Polish)

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Hospitals in Belsko White Tender

Poland

"O Zmianie Umowy Dostawa Odczynów Laboratoryjnychów Laboratoryjnychów Laboratoryjnychów Laboratoryjnychów"

Opening Date

-

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download