Tenders of Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov

Tenders of Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov

Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov Tender
Mongolia

Closing Date

28 Apr 2023

Tender Amount

MNT 38.2 Million (USD 10.8 K)
2023 Оны Тээвэр Шатахуун Баянхонгор Аймгийн Баянцагаан Сумын Эрүүл Мэндийн Төв
Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov Tender
Mongolia

Closing Date

1 May 2023

Tender Amount

MNT 29 Million (USD 8.2 K)
2023 Оны Хоол Хүнс Баянхонгор Аймгийн Баянцагаан Сумын Эрүүл Мэндийн Төв
Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov Tender
Mongolia

Closing Date

1 May 2023

Tender Amount

MNT 29 Million (USD 8.2 K)
2023 Оны Хоол Хүнс Баянхонгор Аймгийн Баянцагаан Сумын Эрүүл Мэндийн Төв
Bayankhongor Aimgiin Bayantsagaan Sumyn Erul Mandiyn Tov Tender
Mongolia

Closing Date

28 Apr 2023

Tender Amount

MNT 38.2 Million (USD 10.8 K)
2023 Оны Тээвэр Шатахуун Баянхонгор Аймгийн Баянцагаан Сумын Эрүүл Мэндийн Төв