Archived Tenders of Association Center For Training And Services Association

Archived Tenders of Association Center For Training And Services Association

ASSOCIATION CENTER FOR TRAINING AND SERVICES Association Tender

Bulgaria

„организиране И Провеждане На Краткосрочни Обучения На Педагогически Специалисти За Работа В Мултикултурна Образователна Среда“ С Две Обособени Позиции“

Opening Date

08 Aug 2022

Closing Date

22 Sep 2022

Tender Amount

BGN 313 K (USD 159.8 K)