Archived Tenders of Ap Kaudz Tes , Ltd

Archived Tenders of Ap Kaudz Tes , Ltd

AP Kaudz tes , Ltd - LATVIA Tender

Latvia

Automašīnas Iegāde

Opening Date

04 Apr 2022

Closing Date

20 Apr 2022

Tender Amount

NA

AP Kaudz tes , Ltd - LATVIA Tender

Latvia

Infiltrātu Attīrīšanas Iekārtas Rekonstrukcija, Remonts Un Membrānu Moduļu Nomaiņa. Atpakaļ Uz Atkritumu Krātuvi Infiltrāta Koncentrāta Sūknēšanas Sistēmas Projektēšana Atkritumu Poligonā "kaudzītes"

Opening Date

15 Mar 2022

Closing Date

20 Apr 2022

Tender Amount

NA