Archived Tenders of Akademija Nauka I Umjetnosti Bih

Archived Tenders of Akademija Nauka I Umjetnosti Bih

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BIH Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Usluge Izrade Projekta Tekućeg Održavanja Zgrade U Posjedu Anubih

Opening Date

20 Sep 2022

Closing Date

03 Oct 2022

Tender Amount

NA