Reset All
Abc Bran K Football, Zs
Archived Tenders of Abc Bran K Football, Zs

Archived Tenders of Abc Bran K Football, Zs

ABC Bran k football, zs

-

Předmětem Plnění Veřejné Zakázky Je Komplexní Zhotovení Stavby V Rozsahu A Podle Smlouvy, A Projektu. Hřiště Je Navrženo S Povrchem Z Umělé Trávy. V Rámci Rekonstrukce Dojde K Rozšíření Plochy Na Západní Straně Hřiště O 2 M. Sportoviště Bude Vybaveno Povrchem Z Umělého Fotbalového Trávníku 3. Generace S Netřepivým Monofilním Vláknem V Rozsahu Nového Rozměru Hrací Plochy 113 X 67 M. Zásyp Trávníku Bude Proveden Směsí Epdm Granulátu A Křemičitého Písku. Lajnování Hřiště Bude Provedeno Na Kopanou O Standardním Rozměru 105x63m, Detailní Rozkreslení Hřiště Se Řídí Příslušnými Sportovními Pravidly. Po Instalaci Sportovního Povrchu Budou Osazeny Nové Branky Včetně Bezpečnostního Kotvení - 2x Fotbalová Branka 7,32 X 2,44m, Alu - Do Pouzder, Klap-ex Rám. Dále Budou Osazeny Nové Rohové Praporky (4x) A Nové Střídačky (2x). Odvodnění Stavby Bude Zachováno V Nezměněném Stavu. Veškeré Nově Použité Povrchy Jsou Navrženy Jako Vodopropustné S Možností Plošného Vsakování, Případné Přívalové Srážky Budou Plynule Odvedeny Do Navazujících Zatravněných Ploch.

Opening Date

13 May 2022

Closing Date

31 May 2022

Tender Amount

CZK 870 Million
7 DAY