Archived Tenders of Ab Claiped Oil

Archived Tenders of Ab Claiped Oil

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Darbo Vietų Profesinės Rizikos Vertinimas

Opening Date

22 Aug 2022

Closing Date

26 Aug 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Pirkimas Organizuojamas Siekiant Įgyvendinti Alternatyvaus Kuro Tiekimo Sprendimą, Užtikrinantį Kn Strategiškai Svarbios Veiklos Tęstinumą

Opening Date

19 Aug 2022

Closing Date

30 Aug 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

7015 Metalinių Laiptų Gamyba Ir Montavimas

Opening Date

14 Sep 2022

Closing Date

22 Sep 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Ugniasienių Telkinio Atnaujinimas

Opening Date

25 Aug 2022

Closing Date

02 Sep 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Rinkos Konsultacija Dėl Naftos Produktų Apskaitos (npa) Modernizavimo Diegimo

Opening Date

12 Aug 2022

Closing Date

06 Sep 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

(5957) Dcs/esd Sistemų Atsarginės Dalys

Opening Date

20 Sep 2022

Closing Date

28 Sep 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Tarnybinė Stotis

Opening Date

18 Aug 2022

Closing Date

25 Aug 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

Teisinės Paslaugos Bendraisiais Klausimais

Opening Date

24 Aug 2022

Closing Date

07 Sep 2022

Tender Amount

NA

AB Claiped oil Tender

Lithuania

6981 - 10 Kv Elektros Kabelio Keitimas

Opening Date

20 Sep 2022

Closing Date

28 Sep 2022

Tender Amount

NA