Tenders of 45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy W Wedrzynie

Tenders of 45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy W Wedrzynie

45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Networking Work
Poland
Poland-wędrzyn: Cleaning Services

Closing Date

14 Feb 2023

Tender Amount

PLN 2 Million (USD 459.1 K)
45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Networking Work
Poland
Poland-wędrzyn: Sewage, Refuse, Cleaning And Environmental Services

Closing Date

27 Feb 2023

Tender Amount

PLN 770.3 K (USD 172.9 K)
45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Networking Work
Poland
Poland-wędrzyn: Car Repair Services

Closing Date

8 Mar 2023

Tender Amount

PLN 2.4 Million (USD 561.7 K)
45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Poland
1. Zamiot's orders are: Successful Dostawy Mięsa Redego, Wędlin Zięsa Red According to the Minimal Exmagania of Jakościowe, W Asortymencie Ilości basicowe W Tabelach Nr . . 1.5 Zastrzem Zastrzemowanie Prawa Przysortyu I Wymości Tabeli. The W Option will be Dostarczana by the Dostawka W Wypadku Zaistnienia Potrzeb Odbiorcy Pogoncinienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienia Pobiorcy Pobranienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienie Part No. 1-Dostawa Mięsa Redogram Do M. Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów Tabela Nr 1: Basice Dostawy M. Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów ( Tabela Wwzela) Tabela No. 2: Ilości Wościustania Dostaczów. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Closing Date

23 Mar 2023

Tender Amount

PLN 1.1 Million (USD 267.3 K)
45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Bridge Construction
Civil And Construction
Poland
1. Zamiot's orders are: Successful Dostawy Mięsa Drobiowego, Wędlin Z Mięsa Drobiowego According to Z Minimalny Wymaganiami Jakościowe, Wędlin Z Mięsa Drobiowego According to Z Minimalny. In the Asortymencie I Ilościach of the Principles No. 1.3.5.7 of the Truth for Asortment of I Ilości Wymieniych W Tabeli Nr 2. The W Option will be Dostarczana by the Dostawka W Wypadku Zaistnienia Potrzeb Odbiorcy Pogoncinienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienia Pobiorcy Pobranienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienienie Part I – Dostawa Mięsa Z Drobiu Do Garnizonu Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Sulechów Tabela Nr 1: The Principle of the Principle of the Domain of the Krosno Odrzno, Czerwieńsk, Suechów (tabela Swela) No. 2: Ilości Wieniawa Dostań Dostawa Garnizonu Krosno, Zawiązów (inski, Twiązeków) No. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Closing Date

23 Mar 2023

Tender Amount

PLN 725.1 K (USD 163.8 K)
45 Wojskowy Oddziai Gospodarczy w Wedrzynie Tender
Poland
1. Before the Order is: A) 560 Ton Węgla Kamiennego – he had the foundation 280 Ton Castle, Zamówzenie Z Prawem Opcja 280 Ton, 31-2-m Ii Granulacja 0-20 Mm Do Soi Czerwień Wgn-82/783 I Parametrach: 31-2m Ii Granulacja 0-20 Mąbościuty - 280 - - 280 - 280 A. In Klasie 271/10/06, Gat. I Do Soi Czerwieńsk, Soi Krosno Odrzańskie, Soi Nowogród Bobrzański Oraz Składnica Szklarka Wgn-86/c-020/0650/06/0650/06/06/06, Soi Nowogród Bobrzański Oraz, along with the Składnica Szknica Szknica Szklarka Wgn-86/c-020/c-020/06/06/06/06/50/06/50/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/50/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/20/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/20/06/06/06/06/06/06/06/06/06/06/ I Parametrach: Wartość Opałowa od 27 100 Kj/kg Zawartość Popiołu Do 10% Zawartość Wilgoci Allkowitej Do 7% Zawartość Siarki pankowitej Do 06 % Zawartość Podziarna (with Koksiko) Until 10% of the Szczegółowy Opis Przedmiotu Za orderenia W Załączniku Nr 8 Do Swz Oraz W Projekcie Umowy (including No. 9 Swz), Które is the Integralna part of Zadanie. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Closing Date

27 Feb 2023

Tender Amount

PLN 3.8 Million (USD 867.4 K)