Reset All
4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej We Wroclawiu
Archived Tenders of 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej We Wroclawiu

Archived Tenders of 4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak Ad Opieki Zdrowotnej We Wroclawiu

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Road Transport Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

25 Mar 2022

Closing Date

22 Apr 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Renal Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

28 Dec 2021

Closing Date

25 Jan 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Medical Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

22 Apr 2022

Closing Date

20 May 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Laboratory Reagentstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

05 Jan 2022

Closing Date

02 Feb 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Toner For Laser Printers/fax Machinestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

28 Jan 2022

Closing Date

02 Mar 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Medical Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

04 Jan 2022

Closing Date

07 Feb 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Medical Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

28 Feb 2022

Closing Date

01 Apr 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Xerographic Papertype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

13 Apr 2022

Closing Date

16 May 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Medical Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

06 May 2022

Closing Date

06 Jun 2022

Tender Amount

NA

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej we Wroclawiu

Poland

Poland-wrocław: Medical Consumablestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Negotiated Procedure Without A Call For Competitiontype Of Contract: Supplies

Opening Date

21 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

PLN 3.2 Million
1-10 of 20 archived Tenders
7 DAY