Reset All
32 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Zamosciu
Archived Tenders of 32 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Zamosciu

Archived Tenders of 32 Wojskowy Oddzia Gospodarczy W Zamosciu

32 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Zamosciu

Poland

Poland-zamość: Life Insurance Servicestype Of Buyer: Ministry and any Other National Or Federal Authoritiesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

21 Jan 2022

Closing Date

02 Mar 2022

Tender Amount

NA

32 Wojskowy Oddzia Gospodarczy w Zamosciu

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Część Nr 1 - Dostawa Środków I Materiałów Do Utrzymania Czystości Część Nr 2 - Dostawa Drobnego Sprzętu Gospodarczego I Materiałów Do Utrzymania Zieleni Wraz Transportem I Rozładunkiem Do Magazynów

Opening Date

-

Closing Date

13 Apr 2022

Tender Amount

NA
7 DAY