Reset All
12 Terenowy Oddzia Lotniskowy W Warszawie
Archived Tenders of 12 Terenowy Oddzia Lotniskowy W Warszawie

Archived Tenders of 12 Terenowy Oddzia Lotniskowy W Warszawie

12 Terenowy Oddzia Lotniskowy w Warszawie

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Wykonanie Robót Bud – Mon W Ramach Zad 51584 „remont Pomieszczeń W Bud Nr 1 I Nr 3” Oraz W Ramach Zad 51585 „dost. Pomieszczeń W Bud Nr 1 I Nr 3” Na Ter Kom Woj W M. Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

Opening Date

-

Closing Date

20 Apr 2022

Tender Amount

NA

12 Terenowy Oddzia Lotniskowy w Warszawie

Poland

Poland-warsaw: Architectural, Engineering And Planning Servicestype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

04 May 2022

Closing Date

07 Jun 2022

Tender Amount

NA

12 Terenowy Oddzia Lotniskowy w Warszawie

Poland

Poland-warsaw: Construction Work For Buildings Relating To Law And Order Or Emergency Services And For Military Buildingstype Of Buyer: Othernotice Type: Contract Award Noticetype Of Procedure: Restricted Proceduretype Of Contract: Works

Opening Date

24 Dec 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA
7 DAY