Reset All
1 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukrayini Z Nadzvichainih Situatsii V Ivano Frankivskii Oblasti
Archived Tenders of 1 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukrayini Z Nadzvichainih Situatsii V Ivano Frankivskii Oblasti

Archived Tenders of 1 Derzhavnii Pozhezhno Ryatuvalnii Zagin Golovnogo Upravlinnya Derzhavnoyi Sluzhbi Ukrayini Z Nadzvichainih Situatsii V Ivano Frankivskii Oblasti

1 DERZhAVNII POZhEZhNO RYaTUVALNII ZAGIN GOLOVNOGO UPRAVLINNYa DERZhAVNOYi SLUZhBI UKRAYiNI Z NADZVIChAINIH SITUATsII V IVANO FRANKIVSKII OBLASTI Tender

Ukraine

Твердопаливний Котел

Opening Date

25 Jul 2022

Closing Date

29 Jul 2022

Tender Amount

UAH 200 K
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
https://bidassist.com/hdfc-term-insurance-plans
whatsapp chat