phone number
Tenders of Vishwakarma Sahakari Bank

Tenders of Vishwakarma Sahakari Bank

Sorry!
No Active
Tenders of Vishwakarma Sahakari Bank
found
Check archived
Tenders of Vishwakarma Sahakari Bank
Auction
Real Estate Service
Dakshina Kannada, Karnataka

Closing Date

29 Apr 2022

Tender Amount

₹ 23.7 Lac 
Vishwakarma Sahakara Bank Ltd. Vs Mr. Abdul Samad Mohammed
Auction
Real Estate Service
Udupi, Karnataka

Closing Date

9 Aug 2023

Tender Amount

₹ 6 Lac 
Vishwakarma Sahakara Bank Ltd. Vs Mrs. Lalitha Sherigarthi
Auction
Real Estate Service
Dakshina Kannada, Karnataka

Closing Date

20 Aug 2023

Tender Amount

₹ 1.3 Cr 
Vishwakarma Sahakara Bank Ltd. Vs Late Mr. Jayaprakash P
Auction
Real Estate Service
Udupi, Karnataka

Closing Date

9 Apr 2023

Tender Amount

₹ 8 Lac 
Vishwakarma Sahakara Bank Ltd Vs Mrs. Poornima
Auction
Real Estate Service
Dakshina Kannada, Karnataka

Closing Date

18 Jun 2023

Tender Amount

₹ 21.2 Lac 
Vishwakarma Sahakara Bank Ltd Vs Mrs.philomina Veigas