Tenders of Gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Limited

Tenders of Gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Limited

Sorry!
No Active
Tenders of Gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Limited
found
Check archived
Tenders of Gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Limited
Auction
MSTC
Hapur, Uttar Pradesh

Closing Date

3 Jan 2023

Tender Amount

Refer Documents 
Mstc/nro/gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd./2/partapur/22-23/32691
Auction
MSTC
Meerut, Uttar Pradesh

Closing Date

11 Oct 2021

Tender Amount

Refer Documents 
Mstc/nro/gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd./2/partapur/21-22/17335
Auction
MSTC
Meerut, Uttar Pradesh

Closing Date

12 Sep 2021

Tender Amount

Refer Documents 
Mstc/nro/gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd./1/partapur/21-22/11541
Auction
MSTC
Meerut, Uttar Pradesh

Closing Date

19 Nov 2021

Tender Amount

Refer Documents 
Mstc/nro/gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd./5/partapur/21-22/21740
Auction
MSTC
Meerut, Uttar Pradesh

Closing Date

12 Oct 2021

Tender Amount

Refer Documents 
Mstc/nro/gangol Sahkari Dugdh Utpadak Sangh Ltd./3/partapur/21-22/17336