Archived Tenders of Apokentromeni Dioikisi Makedonias Thrakis,d Nsi Oikonomikoy,tmima Promitheion,diacheirisis Ylikoy Kai Kratikon Ochimaton

Archived Tenders of Apokentromeni Dioikisi Makedonias Thrakis,d Nsi Oikonomikoy,tmima Promitheion,diacheirisis Ylikoy Kai Kratikon Ochimaton

APOKENTROMENI DIOIKISI MAKEDONIAS ThRAKIS,D NSI OIKONOMIKOY,TMIMA PROMIThEION,DIAChEIRISIS YLIKOY KAI KRATIKON OChIMATON Tender

Greece

Greece-thessaloniki: Various Office Equipment And Suppliestype Of Buyer: Regional and local Agenciesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

04 Jan 2022

Closing Date

07 Feb 2022

Tender Amount

NA

APOKENTROMENI DIOIKISI MAKEDONIAS ThRAKIS,D NSI OIKONOMIKOY,TMIMA PROMIThEION,DIAChEIRISIS YLIKOY KAI KRATIKON OChIMATON Tender

Greece

Greece-thessaloniki: Petroleum And Distillatestype Of Buyer: Regional and local Agenciesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

29 Dec 2021

Closing Date

31 Jan 2022

Tender Amount

NA

APOKENTROMENI DIOIKISI MAKEDONIAS ThRAKIS,D NSI OIKONOMIKOY,TMIMA PROMIThEION,DIAChEIRISIS YLIKOY KAI KRATIKON OChIMATON Tender

Greece

Greece-thessaloniki: Petroleum And Distillatestype Of Buyer: Regional and local Agenciesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Supplies

Opening Date

29 Dec 2021

Closing Date

31 Jan 2022

Tender Amount

NA