Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

rdan­ €]ng.ap, =FT{ Thffro fin Tffliaq¥ t5­+ittf5 25zi3z7/5z€iiflqzi8                                  TflfaFT i±      Oi.18 farfu T   ­          T±REiHiiEiiEREE   +EE=EHffiEE qif ¥rTqTi{ ui i`Jij Fc;gap­apfan/t#/Sfan Ta tFTfflfatF deTH 3TTf± tf5t  iifaTFT  fan   ti; rITT  %   fai  iT]iT  falFT,  TqTfan  ETFr  faffr  qifRI. i  fca s­a+Trrrd/tH­qiHTfamapE,`iTyi3oqdtrldi~cFTtr{erTaiH€grfuaiI3ifefas................ FTap­­`ft;r<€T5  t5i€f;/`|flg  TL]i­tF,'/­€L€€:;ion tg  FT€zFT a  arfeffa fa5a  ed g I  qialF ¥z+Tq/­il:rpr  q5l  fiqTfca  3TltfiTi€  tjT±q  {t  HTqT si5qffl 3ife rfu tR 3TTRE a tFTiaTn  I  dFrq­t~c  3ifa­q5r€tq  3Iiif,`J  i{irt`!I  ffl  0.5  HfaTRT  qiffa  dr I  faap  faiRT fi I­i­iTT3`:TR € :­ =prfu qiITq iri`ifiTT ~cf#Tcrc}ap, t]qiq. FeFT aF R¥]tT fca tFer(1) tf)­8_I­cbiri­cf3­ erT¥a]uT aatra alitEi{ 3Tqee rfu fetPrfae 9 erFTi!iha 23.55 1501313 150000 12,13 3FTr{fha 20.85 1329188 130000 39 3rTr{faTFT 20.09 1280738 130000 40 3ffir{fed 20.52 1308150 130000 qiffl nd i±%iq TETfffi­H 5.EFT]iiT ­­_v__ifF'qi­ct¥=c;­____­ ' ­{_€`d  ­qr6TT  Ifr­Etiffli err­{cauT al7fii* 3Tqds rfu I € |J I I ul C `m~­ffirTfa`rd 9. 697500 70000 ­­~~3=]TTeert~i 7.8. 604500 60000 ffliITfl` iitFT S t@i} f€TE+ ­i+i€{ ITtafro qiia5TT E Eqqtlrfe giv ~­­­ThqTiffiei ­ctFT[{]TfatfiatPl­cx­`­;ii€b­~tT ~6q­cr{­Trfin­€i~c;Ldi­riiI>­­~t{ ­­­=r ,,­­ i­v­::­=  ­c\ =ii=`iTia5a;iFd­edi­cf>­~­a+f\ erl¥ar`r aT5rtz5a ri 3Tqia€ rm f­ 7ftiF rfe gil GTflrfu 171.75 1 1249625 1200000 ­~~3FTrdha 176.75 11577125 1200000 ­~­3Tnddr •t 71.75 1 1249625 1200000 (4)rmqiquiTa€q.iEaeqqTT[f¥TT­R:e]iTffliffigiv 3JT€_er\.Jl .    at¥q5i*  'TiTci? erqds rfu ­.­ 3l='r€fiilIT 148.72 13088000 1400000 NITIN dk5 Page No.767 inffl­ch¥€ €'i±TTiTin=iiL­{­f€­qTr­ ­{TedtaFct qTfa;h I (5) giv qTaT riEa ¥ ­`ii ci ii i¥ci ffifin 5ifetiti 'J I `) U€ Tfck iTTa 5 55FT i5 a=5TT5ffl 3Tqde rfu terjttae GJT¥eTtT '1 GF­1, to 4,6,8 to ,15, 20.90 1306250 130000 3FTTrfu .2 GF­21 ' 16.82 1051250 100000 3T­ 3 GF22 12.90 806250 80000 3T­ 4 GF24 to 26 16.26 1016250 100000 3FTTrfu 5 GF27 15.90 993750 100000 3T­ 6 GF28 14.50 906250 90000 3T­ q55 qck HeFT tTa iTffl i35 5­t5 eraTFa 3Tqde afa f­ 3TT¥eTUT 1 FF ­1,3 to  16 15.00 703125 70000 3T­ 2 FF ­17 to 22, 24 to 26 2'1.8.5 1024200 100000 3T­ 3 FF ­27 to 28 14.20 665625 65000 3T­ a cS us Tck (fEL tTtFT) iT" i5 E5FT i5 a­ 3Tqiie rfu facPrfae GJT¥FT 1 '    SF­2tol6 15.00 562500 50000 3T­ .2 SF ­17 to 26 21.85 820000 80000 37iTTTTfha 3 SF ­27 to 28 14.20 532500 50000 3FTT­ (6) ­ I wl < I i I u I ap t} tTTH I q ­­t`         \, ­I:         \,       \IT|IIc|<IIIv.Icr)Iqucrl cr¢l 'J I `) u € Tck ­tz5 FT5 aiFTtFra 3Tqrfe rfu f­ 3TT{eTUT 1 GF­2 17.94 1255800 130000 3T­ .2 GF­7 14.91 1043700 100000 fin iFte Tfck (He]q diFT) ira i5 I           FT i5 aT5TtFa 3Tqde rfu feTPrfae GFTT¥rm 1 FF­1 17.94 941850 100000 fha Of 2 FF ­4, 14.91 . 782775 80000 fha Of 3 FF ­7,8 14.91 78;2:J75 80000 3T­ 4` FF­13 13.78 723450 80000 Fian ­i5 Iri5 aaTFa 3Tqte wh f­ 3Tliran 1 sF ­'1,2 17.94 753480 75000 3T­ 2 §F ­3,4,6 14.91 626220 60000 3T­ h3 SF­9 14.06 590520 60000 3T­ 4' SF­05,,12 13.78 578760 60000 3T­ NITIN dk5 Page No.768 (7) jha ds R=e]iT lilt qp ct i.i I Fffi€ ffro =.EFFTT i5. 1 7 5. ­. IriHen anon aaTF5a lfflip 3Tqae rfu f­ 1 iitTTffl ds feeTtT fa€th qTE#€ 1 fatin 13.94 1080350 100000 (8) `               qTffi Tutst qiT#€ i ffa 5tf5T]iiT iF. " FltPe FTi­ GJT¥an aFCFiFT alTPrer 3FTiife rfu ti3tife 1 tTTTT© ds. Fa® ai5I 8,9,11,13 3T­ 9.29 3,47,730 35000 i35.  03 tol5 (9) 3TiFT  I             tFPr Tiifl tha aiffliT F ffro =tF5T]iiT ri. " JTTae FT­ 3TTTan aatFJa tifiiF 3Tqae un ferthfae 1 3TTqT 7]i5ii{ia rfu TT@ ftezaifeajtz5:12 1,5. 3T­ 10.8 7,07,400 70000 2 „'' 2,,3,4,6,7,8 3T­ 8.57 5,51,335 55000. (1 0) dr tFiqiffl t} wh tFTRfte7tT sqiFT ae FTt#E tF± Tck (Hqu dd) i5­ " JTTtife FT i5titfJ anap. a­alfitiT 3Tqit€rfu tetfrtae 1 de E5Tqiffl ts nd tFT 2,4 tog 3TiTTiliin 6.3 266962 25000 2 '11' 14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 3T­ 7.29 308914 30000 gngzF5 trfu/of/rfeIT gi<T HtalF5 EEFT/ff

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.