Get tender documents at just ₹200 per tenderKnow More
Search made simple for latest tendersNo hidden charges. No keyword restrictionsExplore Our Plansor Pay Per Tender

fuFClt rrdrS, qcFd dos* ol/orC0.]/$edodocdsardroe0.l /?,p6 -45 / Z0tB-19 erD-3 eedead dodgPQ@Orid ddeo, gJdhS eprJ, dCmS 6m0d 23-01-2019 dcfbsm(agmail.com edod, dr:o, erdca, dod'gFeroo.JC) ejdlDel ddi dCmS S,nFe, Snio$: dd6 2018-19 & No€deg ds SreorkJet Se@dO crdcod d.oeel (lnigated plantation) $SEca Sds: dr:orJd ad:mo td,oge)) deod@J d)Od) vuQear: aldd qpd cb:q edco, dqime@OdCr (ee$de), eJorJCodr ddd dg doe66 o/eeob6/?,'g/d_29/Z0tg_lg **'t** ;s:eepd sdo3:{ do,oetrrdod, ED€rsd d€ida oead $c&FEddod, seoodo erdco, droe€.} (Irrigated Plantation) s&Eco &de, dlorJd ro.$.'oo odo dd:drxad: $obc6o, odsd6irJc d-6 2018-19 ood n2+25 d d&3 s ddFrrc drde€do$ m&rd $ob d,oe'rdo$q * dg€ orl${.! d:oeioo,gr'o8 EPddl dnder dd:;f rfdddECJodFd.iD8 de2deraad. 6da srge do ird/_ erud eedcad dodg.ioe@O eJCrDS $?'nrl, dCrF$. aJCooS Sporj, dCno$. o:uot!re_ar€\^1\wcd\..fi r_ndsdoe ."r'to W GOVERNMENT OF KARNATAKA KARNATAKA FORf, ST DEPARTMENT PROPOSALANNUAL PLAN OF OPERATIONS FOR THE YEAR 2018-19 TO 2021-27 BUDGET HEAD : DRIP IRRIGATION PLANTATION Submitted by: Deputy Conservator of Forests Belag;lvi Division, Belagavi Sdo$ dro?, d. do. Sdqt) dl6J dosE, I do&{ 03*c6 t-2 2 ddldrded daid ddf 5 ddrdd er*qd ,OdreAdr3 dadrood: er$6odd SEJd 3 J dooboad: qPed dldl ererd Sdd 4 A oobo Setfd &€J6 d)odO 5-8 5 dneadobB erdloqdriJo€*q: emdea5aFtgrfeo 6 - ----- -6 _\:+,? tlo dcrro.) de* edsod eFodc zp6'dpor.ied6f. diel6 ddrdoedrr, oortn ddd 6idedrl$ dddoeu3rrlg$* sigxbdjdde2 ooarudg rJd$.J ds6d. .aodd gidedrldo {eeo$ deJ d.rooodrd d>eoi, dsto, erour,dedg, &€, dg, d:o{, a3eo, zied E$d: deldF zsD8o$ ddd.raedodgdl* dgic.:r dedg erduodad, dr bd4ejo$g dl gideddd doderodo\ aoo$Ed dcdad)--! o erdedreddm o3oeagd e$qdrtuo9,$qd, ddr d.n8r 0eod fleqjad1, dO Oeoodo drriodrer dodooRdldd. $ girod e,Jdrroa aaDrrd rbs.o-og, deidR a$dr ads doo$d$Q 100 died erdeo, gideddd:u eqtddqdrDgne dr Edhdod uoe d:odennd. dt udeo, gidedrlst dodu dr{d rbeoe;$eoddr* doood; d>m*, de-:io, a;oe^p,ded$, dg, dod, "bdl d,da" a"3o$ Rdrlg$4 aidiq) nrDdil-oR$dd. * gideddd: edeo, "aenajoJ: eeioa3d ddeddrondg "soBjo$diori qo6eddeo &egvoC o*r.oE6.do. 576Fon eaocB(6of0 z$esuog r. S7 d) dodrodotn, dAob iaDed;roR$gd. r$g) deidR deo$d doddro edrod idF do. 13,19 d gdJod cFodot dgd-ondldd. oodn rod.g deo$d cn;$*dr sdso., idF do. 30 dDdFod dAo$D dCdA&dd. dFldooh_t _t * gidedrl$ AdSdoR eeO 0eoRo d:ddpod ddd: dgd# drDA d0 0eo-odo dq.go$gd"cq qddd&* erdrdnedd ddldneab elddo: a{daiciarb{d drd: Odrd#d erlbdoeoDrbdod ci\documenb and seltings\satis\d€sklop\drip inigation docx E. do. doo$ cad$d add a&e€oF €E.6.oat Oeaortr 1 rDe3dog rt)alddd ")e6.dd.dc. 57 - adrod a-06d.: aro6daod 100 d. 16.0226 7 4.6464 16.0222 74.6533 16.0106 74.6524 16.0102 7 4.6516 16.OOa1 74.6516 16.007A 7 4.65c2 16.0102 74.64A0 16.0123 7 4.64A0 16.0127 74.6467 16.0176 74.6459 2 deddR e50dt0d) erdeoo dd6 do.t) l.? 10 100 d. 15.93a49 7 4.64463 15.93569 74.656631 3 r-ddO 6odg aJoo$d qod:c$rls erdrod ddF do. so 16.010147 74.51'92 16.OO972 74.745164A ..2.. Fqaana 25 dieord e"odoocJr cBd dJDA 7 * 7 Ooer"lc,o qroddd morrlge lDdDcb 300 Rdrtd$d ddeoi$gdr $eb d$dnon dad Ootr d:ed OeDF$AogeDrbddl drq vermicompost pit roa$n-oO de]rfrogeDu$ddr. l0- * 16. dr*d deorl deorrgo dg$g,raoadrd addd nddgd:o dr^i) de0f6d ddrdoeab Odoreo d:odcnrbdd. aorb ddldoeabrlgdl* 5 ddrdddd ee€i Omd&,tu doed# dodenrbdd. erdd EiQod do$, erdeo, ioddrDerood$r (eq)dd?, e3orlqocb qdd dg doa3, : atlstod)A/:rsd-2g/2018-tg 6oood: 19.1.2019d d:edd * ddRdod 5 ddrilS cded ?-€"U &0. 4086.300 e_:$ded oloea;oo dBddo$$d 6o[JD ger,3r dr{ d$ddooori ngAd. aJdrroa aararl, aJCrroa. c:Vocum.nts snd scltiDgs\satb\dcsktop\&ip inigation.docx |ll dl \.23 =€Yb \* g z z g E z, z, z, 6^ ?H(9F<(J HAz.N =iiztouJ -(9 !E=o-o *= =zY^ d.< z9 tr=<* z!) d= oo,^ z,>fr @ cl a -E, \; \o >"F =?--?.8 =H-\<g =36 -S? (.) a a a<q a 5 + o- .t .L o. .t s l! q G cJ .'t € a $ o6 A. l a € - E? .9E !t = 6- 3 b '6 '6 = E a '6 .= = '6 = I -6 = = a '6 '; Js 62 e =I o ?o JE HH z,F 6SP3FE EuJ z.toF =E20('rr EhE6 s56: E<( Y()-e1 EZ. =2=<3 --s:

Disclaimer: BidAssist has made every reasonable effort to ensure that the information is accurate and authentic however it cannot be held liable for any third-party claims or losses of any damages. BidAssist makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of the information. If you think you may have noticed any error or omission, please let us know by contacting contact@bidassist.com.