Archived Tenders of Urzad Gminy Zabierzow

Archived Tenders of Urzad Gminy Zabierzow

Urzad Gminy Zabierzow Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Roboty Budowlane Remonty Cząstkowe Dróg O Nawierzchni Tłuczniowej

Opening Date

-

Closing Date

22 Apr 2022

Tender Amount

NA

Urzad Gminy Zabierzow Tender

Poland

Ogłoszenie O Zamówieniu Dostawy Zakup Paliwa I Materiałów Smarnych Do Urządzeń Spalinowych.

Opening Date

-

Closing Date

12 Apr 2022

Tender Amount

NA

Urzad Gminy Zabierzow Tender

Poland

Poland-zabierzów: Sewage, Refuse, Cleaning And Environmental Servicestype Of Buyer: Regional and local Authoritiesnotice Type: Contract Noticetype Of Procedure: Open Proceduretype Of Contract: Services

Opening Date

24 Dec 2021

Closing Date

31 Jan 2022

Tender Amount

NA