Active Tenders of Pa Stwowe Gospodarstwo Le Ne Lasy Pa Stwowe Nadle Nictwo Maskuli Skie

Active Tenders of Pa Stwowe Gospodarstwo Le Ne Lasy Pa Stwowe Nadle Nictwo Maskuli Skie

Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Maskuli skie Tender

Poland

Przedmiotem Zamówienia Jest Dostawa Na Rzecz Nadleśnictwa Maskulińskie Z Siedzibą W Rucianem-nidzie Fabrycznie Nowego Ciągnika Leśnego Wyprodukowanego W 2022 Roku Do Miejsca Wskazanego Przez Zamawiającego Na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej Oraz Przeszkolenie Personelu W Zakresie Obsługi Oraz Świadczenie Usług Serwisu Pogwarancyjnego. Przedmiot Zamówienia Ma Być Fabrycznie Nowy, Nieużywany, Posiadać Wszelkie Wymagane Przepisami Prawa Zezwolenia Na Użytkowanie Oraz Dopuszczenie Do Obrotu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stanowi Załącznik Nr 2 Do Swz.. The Procurement Is Related To A Project And/or Programme Financed By European Union Funds: No

Opening Date

16 Sep 2022

Closing Date

14 Oct 2022

Tender Amount

NA