Archived Tenders of Kovok Kop Ivnice, S R O

Archived Tenders of Kovok Kop Ivnice, S R O

KOVOK KOP IVNICE, s r o Tender

-

Předmětem Zakázky Je Uzavření Smlouvy Na Dodávku Nového Hydraulického Ohraňovacího Lisu Pořizovaného Za Účelem Ohýbání Plechových Dílů. Předmět Plnění Je Popsán Minimálně Požadovanou Technickou Specifikací, Která Tvoří Přílohu Č. 2 Zadávací Dokumentace. Dle § 2e Zákona Č. 320/2001 Sb., O Finanční Kontrole Ve Veřejné Správě Je Vybraný Dodavatel Osobou Povinnou Spolupůsobit Při Výkonu Finanční Kontroly. Společnost Prohlašuje, Že Toto Výběrové Řízení Není Veřejnou Obchodní Soutěží Ani Veřejným Příslibem A Nejedná Se O Veřejnou Zakázku Realizovanou Dle Zákona 134/2016 Sb., O Zadávání Veřejných Zakázek.

Opening Date

22 Jul 2022

Closing Date

08 Aug 2022

Tender Amount

CZK 380 Million (USD 15.8 Million)