Tenders of Klini Ki Bolni Ki Centar Rijeka

Tenders of Klini Ki Bolni Ki Centar Rijeka

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Tromjesečna Evidencija Ugovora: Usluga Arhiviranja Arhivskog I Registraturnog Gradiva

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Tromjesečna Evidencija Ugovora: Popravak I Održavanje Aparata Za Operacijske Dvorane; Grupe- Grupa 2 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Maquet + Hanau, Grupa 4 – Usluga Popravaka I Održavanja Aparata Za Op Dvorane – Kreveti Za Intenzivnu Njegu Hill Rom, Grupa 6 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata R. Wolf, Grupa 8 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Aesculap, Grupa 12 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Linet + Smart, Grupa 13 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Elektrokautera Erbe,

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Tromjesečna Evidencija Ugovora: Usluga Preventivnog Održavanja I Popravaka Aparata Dräger I Medicinskim Plinovima U Cijelosti

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia
Other Equipments

Tromjesečna Evidencija Ugovora: Popravak I Održavanje Razne Medicinske I Precizne Opreme; Grupe- Grupa 2 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Centrifuga Mini + Atmos Pumpe + Pipete, Grupa 3 – Usluga Popravaka I Održavanja Razne Medicinske Opreme, Grupa 4 – Usluga Popravaka Laboratorijskih Analizatora I Terumo Aparata, Grupa 6 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Za Laboratorijske Pretrage, Grupa 9 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Za Potrebe Endoskopske Kirurgije I Sterilizacije, Grupa 10 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Citocentrifuga + Ledenice, Grupa 12 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Za Kontrolu Vida, Grupa 13 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata Pcr 2720, Grupa 14 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata, Grupa 17 – Usluga Popravaka Medicinskih Aparata,

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Opremanje Laboratorija Za Pripremu Citostatika

Opening Date

23 Jan 2023

Closing Date

24 Feb 2023

Tender Amount

HRK 743 (USD 107)
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Prehrambeni Proizvodi – Ulja I Margarini

Opening Date

16 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

HRK 200 (USD 29)
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Videoskop

Opening Date

12 Jan 2023

Closing Date

1 Feb 2023

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia
Medical Equipments

Croatia-rijeka: Medical Equipments

Opening Date

23 Jan 2023

Closing Date

24 Feb 2023

Tender Amount

HRK 743.2 K (USD 107.5 K)
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Tromjesečna Evidencija Ugovora: Održavanje Mamografskog Uređaja U Cijelosti

Opening Date

30 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

HRK 480 (USD 69)
Reminder
Download

Clinical Hospital Of The River Tender

Croatia

Ibis - Najam Integriranog Bolničkog Informacijskog Sustava I Usluga Održavanja

Opening Date

5 Sep 2022

Closing Date

-

Tender Amount

Refer Documents
Reminder
Download
1-10 of 21 active Tenders