Active Tenders of Kapilvastu Municipality, Office Of Municipal Executive

Active Tenders of Kapilvastu Municipality, Office Of Municipal Executive

Kapilvastu Municipality, Office Of Municipal Executive Tender

Nepal

Anandbag Petrol Pump Dkhi Ankha Aspatal Sadak Maramat

Opening Date

14 Sep 2022

Closing Date

14 Oct 2022

Tender Amount

NA

Kapilvastu Municipality, Office Of Municipal Executive Tender

Nepal

Kapilbastu Na.pa Ward No.6 Shipura Dekhi Khukhundi Sadak Maramat

Opening Date

14 Sep 2022

Closing Date

14 Oct 2022

Tender Amount

NA

Kapilvastu Municipality, Office Of Municipal Executive Tender

Nepal

Kapilbastu Bahumukhi Campus Gate Dekhi Buddhachowk Samma Sadak Maramat,bargadwa Mahuwariya Bhawapur Sadak Maramat And Bicchu Chowk Dekhi Kapilbastu Bahumukhi Campus Hudai Nahar Samma Ko Sadak

Opening Date

14 Sep 2022

Closing Date

14 Oct 2022

Tender Amount

NA