Active Tenders of Kantonalno Javno Komunalno Preduze E Pokop D O O

Active Tenders of Kantonalno Javno Komunalno Preduze E Pokop D O O

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Usluge Revizije Seta Finansijskih Izvještaja O Poslovanju Za 2022/2023

Opening Date

16 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Radovi Na Proširenju Aleje Veterana

Opening Date

09 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Motornih Kosilica, Trimera I Puhača, Sa Rezervnim Dijelovima I Potrošnog Materijala Za Motorne Kosilice, Pile I Puhače

Opening Date

30 Sep 2022

Closing Date

10 Oct 2022

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Opreme Za Mrtvačnicu/prosekturu

Opening Date

26 Aug 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Građevinskog Materijala

Opening Date

09 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Usluga Servisiranja I Popravke Putničkih I Specijalnih Pogrebnih Vozila, Teretnih Motornih Vozila, Mašina I Elektro Vozila Sa Ugradnjom Rezervnih Dijelova Lot 4 Nabavka Usluga Servisiranja I Popravke Elektro Vozila Sa Ugradnjom Rezervnih Dijelova - Ponovljeni

Opening Date

17 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Licenciranog Softvera Internet Securitas I Drugih Licenciranih Softverskih Paketa

Opening Date

12 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Usluga Osiguranja Imovine

Opening Date

18 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Usluga Izrade Akata O Procjeni Rizika Na Radnom Mjestu I U Radnoj Sredini

Opening Date

01 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE E POKOP D O O Tender

-

Nabavka Usluga Rada Građevinskih Mašina, Labudice I Šlepe Sa Uračunatim Prevozom Na Određenu Lokaciju

Opening Date

13 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA
1-10 of 11 active Tenders