Reset All
Ministarstvo Komunikacija I Transporta Prometa Bih
Active Global Tenders of Ministarstvo Komunikacija I Transporta Prometa Bih

Active Global Tenders of Ministarstvo Komunikacija I Transporta Prometa Bih

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Usluga Nadzora Nad Radovima Održavanja Sistema Obilježavanja Plovnog Puta Na Rijeci Savi Od Rkm 211 Do Rkm 343 Na Obje Strane, A Samo Sa Desne Strane Od Rkm 178 Do Rkm 211

Opening Date

05 Nov 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Radovi Na Održavanju Sistema Obilježavanja Plovnog Puta Na Rijeci Savi Od Rkm 211 Do Rkm 343 Na Obje Strane, A Samo Desne Strane Od Rkm 178 Do Rkm 211

Opening Date

28 Oct 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Usluga Podrške I Održavanja Softvera Za Evidenciju I Kontrolu Korištenja Izdanih Dozvola Za Međunarodni Prijevoz Putnika I Roba

Opening Date

12 Nov 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Nabavka Radova Na Izgradnji Garaže Za Potrebe Regulatornog Odbora Željeznica Bosne I Hercegovine

Opening Date

21 Jun 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Usluga Nadzora Nad Radovima Održavanja Sistema Obilježavanja Plovnog Puta Na Rijeci Savi Od Rkm 211 Do Rkm 343 Na Obje Strane, A Samo Sa Desne Strane Od Rkm 178 Do Rkm 211

Opening Date

01 Nov 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA

Ministarstvo Komunikacija I Transporta prometa Bih

Bosnia and Herzegovina

Usluga Podrške I Održavanja Softvera Za Evidenciju I Kontrolu Korištenja Izdanih Dozvola Za Međunarodni Prijevoz Putnika I Roba

Opening Date

06 Oct 2021

Closing Date

-

Tender Amount

NA
https://bidassist.com/pricing/1?referer=Banners
7 DAY
whatsapp chat