Active Tenders of Agencija Za Bankarstvo Republike Srpske

Active Tenders of Agencija Za Bankarstvo Republike Srpske

AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE Tender

-

Набавка Лиценци За Надоградњу Постојећег Система За Размјену Електронске Поште На Новију Верзију

Opening Date

10 Jun 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE Tender

-

Набавка Канцеларијске Рачунарске Опреме

Opening Date

06 May 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA

AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE Tender

-

Замјена Мрежне Опреме Којој Истиче Подршка Произвођача (firewall) И Набавка Потребних Лиценци

Opening Date

06 Jul 2022

Closing Date

-

Tender Amount

NA